Radca Prawny Aleksander Pamuła
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka nr 10/114
tel. 77 402 17 94, 77 402 17 92, kom. 605 132 740

Rejestracja spółek


Powiększenie

Kancelaria oferuje usługi prawne w zakresie tworzenia i rejestrowania podmiotów gospodarczych, w szczególności:

  • doradztwo i redagowanie umów i statutów spółek oraz statutów stowarzyszeń,
  • obsługa Zgromadzeń Wspólników Sp. z o.o., Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, Walnych Zebrań Członków Stowarzyszeń,
  • projektowanie, opiniowanie i redagowanie protokołów i uchwał,
  • sporządzanie wniosków o wpis w KRS i zastępstwo w trakcie rejestracji podmiotu w KRS,
  • inne wpisy w KRS.
W celu zapoznania się z pełnym zakresem świadczonych usług prosimy o kontakt.